Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Informationssäkerhet

logo infosak

 


Varför informationssäkerhetsarbete behövs.

Information är medlet för att förmedla och lagra kunskap. Vi kan kommunicera information, förädla den och styra processer med den – den behövs för det mesta vi gör. Därför måste vi skydda vår information så att den alltid finns när vi behöver den, att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd och att endast behöriga personer får ta del av den.

Se en informationsfilm från MSB om detta.
(Filmen och informationen är godkänd för öppen spridning)

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök