Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Tänk säkert

infosak 300x212

Den 1 oktober inleds Informationssäkerhetsmånaden, ett initiativ från EU som ska öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i Europa. I Sverige samarbetar MSB, Polisens nationella bedrägericenter och verksamt.se för att höja baskunskaperna om informationssäkerhet hos små och medelstora företag.
Huvudbudskapet är: Tänk säkert – skydda din viktigaste information!

Lär dej mer: aktuellsakerhet.se och dinsakerhet.se

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök