Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Norra Skåne
c/o Alväng
Sunnanvindsgatan 14 i
262 42 Ängelholm
E-post: norra-skane@fro.se
Tel: 0705-283873

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Informationssäkerhet

logo infosak

 


Varför informationssäkerhetsarbete behövs.

Information är medlet för att förmedla och lagra kunskap. Vi kan kommunicera information, förädla den och styra processer med den – den behövs för det mesta vi gör. Därför måste vi skydda vår information så att den alltid finns när vi behöver den, att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd och att endast behöriga personer får ta del av den.

Se en informationsfilm från MSB om detta.
(Filmen och informationen är godkänd för öppen spridning)

Tänk säkert

infosak 300x212

Den 1 oktober inleds Informationssäkerhetsmånaden, ett initiativ från EU som ska öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i Europa. I Sverige samarbetar MSB, Polisens nationella bedrägericenter och verksamt.se för att höja baskunskaperna om informationssäkerhet hos små och medelstora företag.
Huvudbudskapet är: Tänk säkert – skydda din viktigaste information!

Lär dej mer: aktuellsakerhet.se och dinsakerhet.se

Hemvärnets dag 2018

mfis hv frivorg

Lördagen den 1 september var det Hemvärnets dag i Helsingborg och Rinkaby.

Du kunde möta 48:e och 49:e Hemvärnsbataljonerna
Här fick du möjlighet att se och uppleva massor av materiel och möta många olika specialister direkt på plats.
Det blev en fin dag för hela familjen!

4948

Omvärldsbevakning - Almedalen 2018

Folk och Försvar och Kungl Krigsvetenskapsakademien var på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen.

cyberfoersvarSveriges framtida cyberförsvar
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad film 

ValrorelseHur skyddar vi valet 2018?
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad film 

framtidens forsvarsmaktFramtidens försvarsmakt
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad film 

almedalenAtt manipulera val genom att så misstro
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad filmFake News ?

fake news low"I sociala medier är vi alla journalister – vi kan alla dela, skriva och skapa nyheter.
Det blir svårt att urskilja vad som är sant eller falskt." 

Lär dig identifiera tecknen på en falsk nyhetKika på videon och låt Hanna berätta
hur du kan bättra på ditt inbyggda filter mot bruset på sociala media.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök