Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Norra Skåne
c/o Alväng
Sunnanvindsgatan 14 i
262 42 Ängelholm
E-post: norra-skane@fro.se
Tel: 0705-283873

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Radioanvändning i fordon

mobilforbud

Den 30 november beslutade regeringen om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd på väg. Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.
Annan kommunikationsutrustning innebär att det gäller även FROs olika radiosystem.

"Batteri Helsingborg" eller "Kanonerna på Djuramossa"

beredskapsmuseet

"Batteri Helsingborg" eller "Kanonerna på Djuramossa" är verkligen något att besöka.
FRO Helsingborg brukar hjälpa till under de årliga "Militärhistoriska dagarna". 
Vår 1313-bil är med bland artiklarnas bilder (Del II).

Museet är långt ifrån färdigöppnat och vi ser fram emot nästa etapp (2019) dvs sjukvårdsbunkern.

Som en aptitretare så rekommenderas en koll på nedanstående sidor som beskriver anläggningen från beslut till nerläggning.  Sidornas författare är Erland Renström.  Del I, Del II, Del III

Museets hemsida når du genom att klicka på dess logo.

Folk och Försvar - Rikskonferensen 2018

fof logo

Söndagen den 14 januari öppnades Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Rikskonferensen ägde rum på Sälens Högfjällshotell, och samlade många deltagare och talare under tre dagar, för kunskapsspridning, samtal och debatt.
Även FRO var på plats!
Du kan se alla seminarier live eller inspelat på FoF PLAY.

Dags för årets medlemsavgift

nya sedlarxNu är det dags!

Medlemsavgiften för 2018 är
- för enskild medlem 260 kr
- för hela familjen (samma address)  390 kr

Betala till Bankgiro 543-8577 och ange vilka SL-nummer som betalningen avser.
Vet du inte det så fungerar det med personnummer.

Helst före 2017-12-31

Tack och välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Anders / Förbundskassör

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök