Informationssäkerhet

logo infosak

 


Varför informationssäkerhetsarbete behövs.

Information är medlet för att förmedla och lagra kunskap. Vi kan kommunicera information, förädla den och styra processer med den – den behövs för det mesta vi gör. Därför måste vi skydda vår information så att den alltid finns när vi behöver den, att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd och att endast behöriga personer får ta del av den.

Se en informationsfilm från MSB om detta.
(Filmen och informationen är godkänd för öppen spridning)