Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Hemvärnets dag 2018

mfis hv frivorg

Lördagen den 1 september var det Hemvärnets dag i Helsingborg och Rinkaby.

Du kunde möta 48:e och 49:e Hemvärnsbataljonerna
Här fick du möjlighet att se och uppleva massor av materiel och möta många olika specialister direkt på plats.
Det blev en fin dag för hela familjen!

4948

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök