Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Omvärldsbevakning - Almedalen 2018

Folk och Försvar och Kungl Krigsvetenskapsakademien var på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen.

cyberfoersvarSveriges framtida cyberförsvar
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad film 

ValrorelseHur skyddar vi valet 2018?
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad film 

framtidens forsvarsmaktFramtidens försvarsmakt
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad film 

almedalenAtt manipulera val genom att så misstro
Seminarium i Almedalen. (klicka på bilden) Streamad filmInloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök