Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Fake News ?

fake news low"I sociala medier är vi alla journalister – vi kan alla dela, skriva och skapa nyheter.
Det blir svårt att urskilja vad som är sant eller falskt." 

Lär dig identifiera tecknen på en falsk nyhetKika på videon och låt Hanna berätta
hur du kan bättra på ditt inbyggda filter mot bruset på sociala media.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök