Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Norra Skåne
c/o Alväng
Sunnanvindsgatan 14 i
262 42 Ängelholm
E-post: norra-skane@fro.se
Tel: 0705-283873

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Uppstart för ett kommande FRO Skåne.

Idag, 2017-09-16, hade FRO Malmöhus och FRO Norra Skåne ett gemensamt möte med sina förbundsstyrelser och stakade ut vägen för en sammanslagning till vad som blir "FRO Skåne". Vi diskuterade en massa punkter som måste klaffa på vägen och vi var, som det visade sig, förbluffande överens.

Vi hade en gemensam syn på nästan allt!  Ett förbund med 4 avdelningar.
En spännande tidsaxel framträdde och vi insåg alla att det finns mycket som måste ske i rätt ordning.
Det som närmast ligger framför oss är återskapandet av en avdelning i Malmö och frågan om namn på våra avdelningar.  Vi beslutade att delar av gänget träffas igen den 25 november för att börja hantera kommande nödvändiga styrelsebeslut inför vårens stämmor.

Bilderna nedan är från möteslokalen och visar deltagarna samt de 2 nuvarande förbundsordförandena.

  1104 low1103 low

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök