Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Norra Skåne
c/o Alväng
Sunnanvindsgatan 14 i
262 42 Ängelholm
E-post: norra-skane@fro.se
Tel: 0705-283873

Välkommen till FRO Norra Skåne

signalist

Samband...!  Kan vi hjälpa dej?  Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter till stöd för samhället. Förutom den sociala biten, eftersom vi har liknande intressen, rekryterar och utbildar vi sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 48 & 49 bataljon och den civila krisberedskapen. Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

...en viktig del av Sveriges försvar.

hemvarnets vapen 150px Fyrahundratusen

FRO är en av många "frivilliga försvarsorganisationer" i vårt land.
Tillsammans förser vi Hemvärnet och andra myndigheter med några av de speciella kompetenser som krävs för att utgöra en önskad helhet.

Vill du veta mer om vår "familj"?  Ladda hem och läs brochyren. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök