Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norra Skåne

Sambandstjänst

I vår verksamhetsidé för FRO framgår att verksamheten, i alla dess former, drivs av människor som har ett uttalat intresse i kommunikations- och informationsteknik.

FRO utbildar fortlöpande till olika befattningar inom våra militära och civila uppdragsgivares organisationer. Förutom den radiotekniska utbildningen på de olika sambandssystemen, och utbildning i olika ledningsfunktioner, tillkommer även att FRO upprättar egna resurser för reservsamband.

När det gäller trådlös kommunikation, radio i dess olika former, oavsett om det är en militär eller civil organisation som avses, så är de tekniska grundförutsättningarna desamma.

Utvecklingen har varit snabb under det senaste decenniet. Så snabb, att systemen ibland inte klarat transporten av de höga volymerna av information. Som resultat av detta kan vi se övergången från manuell till datoriserad digital signal-kommunikation. Inom FRO:s föreningsverksamhet arbetar projektgrupper med att testa ny teknik och nya applikationer för olika sambandsbehov.

Behöver du hjälp med radio- samband vid till exempel orienterings-, häst-, cykel- och båttävlingar - tveka inte att kontakta oss!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök